Företagshälsovård

Storsjöhälsan har stor erfarenhet av att rehabilitera människor tillbaka till arbetslivet. Våra erfarenheter visar att ett förebyggande arbete som bygger på tidiga insatser och främjande av individens egna förmågor har stor betydelse för bevarande av hälsa och företagens effektivitet och produktivitet. Dagens arbetsmiljö har stora påfrestningar av psykosocial natur och mentala belastningar, detta i kombination med stress leder ofta till ohälsa. Genom vår specifika profil vid alla nulägesanalyser innebär att vi integrerat medicinsk och psykologisk kunskap i våra tjänster.

Som kund hos Storsjöhälsan får Ni en strategisk samarbetspartner i hälso- och lönsamhetsfrågor. Vår verksamhet bygger på en helhetssyn på företaget, vi är flexibla och vill ha närhet till våra kunder. Vi vill att Er företagshälsovård (företagets hälsa) skall vara den faktor som kan hjälpa företagets motor - personalen - att ge både produktivitet och effektivitet som kan mätas på ett positivt sätt genom ett hälsostrategiskt arbete.

Vi har under augusti 2016 öppnat vår filial i Svenstavik. Öppethållande är måndag-torsdag varje vecka och telefontid är 7/24. Besöksaress är Industrivägen 37 med ett direktnummer som är 0687-582 882. Övriga tider än öppethållande kopplas alla samtal till huvudväxel i Östersund, 063-12 22 22.

//
Behöver du avboka tiden. Vid avbokning av bokade tider och utbildningar gäller följande:
Avbokning av beställd/bokad tid skall göras inom 24 timmar.
Avbokning av beställd utbildning skall göras en vecka innan utbildningstillfället.
Besök och Utbildningar som avbokas eller uteblir utanför ramen ovan, debiterar vi.