Utbildning

Våra utbildningar grundar sig på företagets hälsa och dess motor - Personalen. Årliga behovsanalyser och besiktning av företagets hälsa genom olika kontroller är en förutsättning för att maskinen - Företaget skall fungera. Utbildningarna skall vara effektiva och produktiva för att skapa en kostnadsminskning, en utveckling som stöder företagets arbete med SAM eller vidareutvecklar individen som kan upprätthålla företagets knutna avtal i olika branscher.

Vi tillhandahåller ett flertal intressanta utbildningar, individuellt eller i grupp, företagsförlagd eller i utbildningssal.