Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vi hjälper Er att starta upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger Er de redskap Ni behöver för att komma igång och kunna upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ert företag. Vi tar tillvara det redan befintliga materialet i Er organisation, som oftast bara behöver få en rutin kring sig. Alla delar uppfylls enligt kraven från lagstiftaren och Ni kan lugnt ägna Er år kärnverksamheten medan vi tar fram Era redskap att starta och utveckla arbetet. Arbetet anpassas till Ert företags verksamhet och de regler som gäller inom Er bransch. Vi ser till att det inte finns anledning för Arbetsmiljöinspektionen att ge kritik för att Ni saknar ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi kan ge er ett komplement att årligen beställa uppdateringar på Ert SAM, vilket garanterar att Ni är uppdaterade och löper på i rätt omfattning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är lagbundet via föreskriften AFS 2001:1 och gäller för alla arbetsgivare.