Stresshanteringsutbildning

Personer med utmattningsdepression och/eller liknande diagnoser. Sjukskrivna 50 % eller mer i mer än 4 veckor. Syftet är att underlätta deltagarnas möjligheter till förändring av beteende och tankemönster för att förbättra sin självkänsla, öka sinnesnärvaron och känslan av meningsfullhet.
Programbeskrivningens metoder och innehåll kan beskrivas som kognitivt beteendeinriktat med lösningsfokuserat förhållningssätt. Stresshanteringskursen inleds med en enkel och antydande screening för att ta reda på om kursen är rätt för individen utifrån innehåll och egen mottaglighet och motivationsgrad. Om rätt program för individen kartläggs stressbesvären grundligt för ett evident utgångsläge. Görs inte det, finns risk att stresshanteringskurser blir för generella. Risken finns då att själva grundproblematiken missas, vilket kan leda till att åtgärderna på längre sikt inte kommer att ge någon större effekt alls. Som kartläggningsinstrument används här Stress Management Centers StressProfilen®.

Vi erbjuder Stresshanteringsprogram – individuellt eller i grupp:
- Preventivt och/eller behandlande program som anpassas efter deltagaren/deltagarnas specifika behov.
- Som hjälp används ett lösningsfokuserat perspektiv och väl beprövade verktyg och metoder som stödjer den personliga utvecklingen, t.ex. SMC® StressProfilen och eller Mindfulness.