Coachning / Stöd

Vi har utbildad certifierad personal som ger coachning till företag, individer och olika funktioner hos företaget som behöver extern hjälp i olika frågor eller utvecklingsfaser.

Vi ger chefsstöd med coachning
Vi ger individuellt stöd/coachning
Vi ger gruppstöd/coachning
Vi ger stresshantering för individ eller grupp
Vi ger ledningsgruppsstöd/strukturarbete för möten
Vi ger personalchefsstöd i olika frågor
Vi ger coaching i grupp eller avdelning
Vi ger konfliktstöd – till företagets olika avdelningar mm