Omställningsfrågor

Fackliga avtal reglerar vilka medel arbetsgivare ska avsätta för kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder eller andra ändamål som långsiktigt ska syfta till ett aktivt omställningsarbete, samt formerna för samverkan mellan lokala parter. Stöd till personalavdelningar kring olika frågor och stöd i olika former vid uppsägningar samt samtal till alla parter.

Vi har utbildad PA-personal, beteendevetare och psykologer till hjälp, som stöttar uppsagda medarbetare men även kan coacha i karriärplanering och annan vägledning i arbetslivet.