Anvarsutbildning

.
Ansvarsutbildning för dig med personalansvar. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att tjänstemannen och arbetsledaren har de kunskaper som behövs och vet vad han måste iaktta för att säkerställa riskfri användning av utrustning. För att kunna utfärda körtillstånd ska den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter, användning och kontroll. Målet är att kunna utföra en riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs och utfärda körtillstånd. Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud och går igenom vilka lagar och regler som gäller samt vad de innebär.

I ansvarsutbildningen avhandlar vi olika perspektiv som Fallskydd, Mobila arbetsplattformar, Lyftsäkerhet, Truck, samt El-utbildning. Vi visar på hur regelverket från EG-direktiv till nationell lag som AML, AFS, och standarder påverkar vårt arbetsmiljöarbete och åtaganden i de olika perspektiven.

Kursen omfattar:
• Arbetsmiljölagen och ansvar
• Aktuella AFS
• Standarder och normer
• Handhavande
• Olyckor och tillbud

.
Hänvisningar:
Arbetsmiljölagen 3 kap, 2 §, AFS 2006:6, SS-EN 1677-3, SS-ISO 9926-1, SS-ISO15513, SS 7680004.
TRUCK
Arbetsmiljölagen, 3 kap, 3 §
AFS 2006:5 Användning av truckar
FALLSKYDD
Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1990:12 Ställningar, 3 §
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
ELSÄKERHET
ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1

Ovanstående belyses ur travers-, truck-, mobila arbetsplattformar och fallskyddssynpunkt.
Examination: Kursdeltagaren examineras genom teoretiska prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg. Kurslängd 8 h. Pris på förfrågan.