Mindfullness

.
Mindfulness handlar om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Meditationsformen har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård.
Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.
Idag kan vi erbjuda alla företag att titta på alternativ till stressreduktion, alternativ i en rehabiliteringsprocess, öka livskvaliteten för anställda eller mäta andra viktiga delar i företaget genom chefers målmedvetna närvaro.
Mindfulness (MBSR) som är en forskningsbeprövad metod att komma framåt i situationer och sig själv. Mindfulness meditation är en flera tusen år gammal metod. De har en rad dokumenterade hälsofrämjande effekter och ger bättre livskvalitet. Detta bidrar till mindre sjukfrånvaro hos företgen. Att få livskraftig personal ger även effektivitet och produktivitet som bonus.
MBSR är en evidensbaserad metod med goda resultat vid en lång tid av såsom stress, smärta, utmattningssyndrom, återkommande ångest och återkommande depressioner. Mindfulness har också visat sig mycket bra vid utbrändhet. Här kan företagens långtidsfrånvarande ges möjlighet till rehabilitering för ett snabbare tillfrisknade och minska företagens sjukkostnader.