Arbetsmiljöprofil

Verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete
ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

Vi utformar Er utbildning och hjälper Er till ett effektivt arbet med SAM. Tillsammans med Er genomför vi en profil som underlag till Ert arbete och utformar den matris Ni árbetar med.

.
ArbetsmiljöProfilen® har hög validitet och reliabilitet. ArbetsmiljöProfilen® redovisar ett HAP-index, på den hälsosamma arbetsplatsen. HAP-index visar signifikant på samspelet mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och upplevd fysisk och psykisk hälsa samt ett antal stressreaktioner. Med hjälp av rbetsmiljöProfilen® kan man enkelt och överskådligt finna de områden som bör utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö.

ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl a kommunikation, gemenskap, samspel och ledningsklimat på arbetsplatsen.Verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete
ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön www.a-sreklam.se Utvecklad av:
Docent Sven Setterlind, Stress Management Center AB, Karlstad.