Utredning arbetsförmåga

.
I detta hjälper vi företag med många delar i rehabiliteringsansvaret och för att underlätta kring individens behov. Nedan beskrivna utredning kan ingå som en del i en rehabiliteringsutredning eller genomföras separat för att få klarhet i en individs förutsättningar för en viss arbetsuppgift. Utredningen kan kompletteras med besök på aktuell arbetsplats för mer detaljerade och specifika åtgärdsförslag.
I utredningen ingår.
- Bedömningssamtal
- Sjukgymnastik undersökning – för bedömning av rörelseförmåga, koordinationsförmåga, generell styrka, hållning, muskulär spänning, neurologi och liknande faktorer som kan vara av betydelse för arbetsförmågan.
- Dokumentation – med förslag till åtgärder i syfte att förbättra individens fysiska förmåga/arbetsförmåga och förslag till åtgärder på arbetsplatsen och övrigt som kommer fram i utredningen. Samtal med ledning ingår, för beskrivande av åtgärderna mot Försäkringskassan mfl.